Kontakt Via Habsburg

Verein Via Habsburg – Association « Sur les traces des Habsbourg »

Maison du Tourisme
1 rue Camille Schlumberger
F-68006 COLMAR Cedex 
Kontakt: Catherine Million-Hunckler
Tel.: +33/(0)3/89 20 10 67
E-Mail: viahabsburg@outlook.com
Website: www.viahabsburg.online